Installation

“I am interested in the change in society we face as the creators of climate change.”

“Olen kiinnostunut siitä muutoksesta jonka edessä olemme yhteiskuntana ilmastokriisin tekijöinä.”

“Jag är intresserad av förändringen i samhället vi bemöter som skapare av klimatkrisen.”

SJÖN

Upcoming installation.

Policy incertitude

My installation at Galleria MUU, Kaapeli, 2018.

policy incertitude
-my no more culture vs nature

“Onko maailmamme murtumassa koska emme pysty tekemään päätöksiä suhteessa ympäröivän kriisimme todellisuuteen? Entä mikä on oikein, mikä väärin, ja mihin meidän tulisi tarttua jotta muutos mahdollistuisi? Onko tehtävämme vaikuttua nyt suhteessa siihen mitä emme pysty vielä havainnoimaan, vai pystymmekö jo havainnoimaan tarvittavan, ja jos niin miksi emme toimi?”

Policy incertitude tutkii havaintoa suhteessa oman kysymyksen asettamiseen. Se ei pyri antamaan vastauksia, vaan pyrkii herättämään kysymyksen miten suhteutan itseni maailmassa jossa tulisi toimia.

“Is our world collapsing because we can not make decisions in relation to the reality of the surrounding crisis? Further, what is right and what is wrong? What should we engage our selfs in so that change could be possible? Are we supposed to be affected of what we can not yet perceive our can we already perceive the necessary and if so why do we not act?”

Policy incertitude explores perception in relation to our setting of questions. It doesn’t give answers but rather aims at awakening the question of how we relate our selfs in a world where we should act.

https://www.kaapelitehdas.fi/tapahtumat/2018/muu-kaapeli-tom-lonnqvist

%d bloggers like this: