Profile

 

TOM LÖNNQVIST työstää ääntä. Häntä kiinnostavat etenkin ääni kehollisena kokemuksena, samoin kuin äänen dramaturginen potentiaali osana esityksiä ja teoksia. Tällä hetkellä esiin on noussut myös äänen potentiaali osana lavastusta, jossa teknologia ja materia on usein avuksi. Tom Lönnqvist opiskelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa (TeaK) äänen maisterilinjalla.

TOM LÖNNQVIST works with sound, and his main interests are in body engaging tones, and the dramaturgic potentials of sound design. At the moment also the potential of making sound as a part of scenography is close to him. Tom Lönnqvist studies in Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki (TeaK) to become a Master of Arts in sound.

 

composition, synth, electronics, piano, space

Music from the performance Dry Storm.

Dry storm Choreograph Sara Gurevitsch

The work arises from fragmented changes in the body, created by embodied reflections from the environment. It rattles through the materialization of dryness, into hybrid bodies that in their multi directionality loosely connects anywhere and everywhere. Building structures of feeling and waiting, wondering in the in-betweeness.

Performances to be beings.

Relationality, affect, action, performativity. Showing thinking duration. Clumsy studdering: distance empathy listening supporting. Sensitivity, imagination. Absurdity breaking down new logic. Materiality. Cosmic Space global: ending wish hybrid after. Extended mind distributed cognition. Affirmative relational ethics that takes all the above into account. Thinking about running.

Teos muodostuu kehon fragmentaarisista muutoksista, kehollisista pohdinnoista, joita suhde ympäristöön synnyttää. Esitys rahisee läpi kuivuuden materiaalisuuden kohti hybridikehoa, joka monisuuntaisena ja irtonaisena yhdistyy mihin ja minne vain. Rakennella rakenteita tunteille, odotella, ihmetellä asioiden välisyydessä.

Esityksiä olevan olemisesta.

Suhteisuus, affekti, toiminta, performatiivisuus. Näyttää ajattelu kesto. Kömpelö änkyttäminen: etäisyys empatia kuuntelu kannattelu. Herkkyys, mielikuvitus. Absurdius hajoaminen uusi logiikka. Materiaalisuus. Kosminen maailmanlaajuinen avaruus: loppuminen toive hybridi jälkeenpäin. Laajennettu mieli jakautunut tajunta. Myönteinen suhteellinen etiikka joka ottaa kaiken yllämainitun huomioon. Ajatus juoksemisesta.

The track paw from my sound design for Dry Storm played on our national radio YLE 1

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/08/koko-todellisuus-on-evoluutiota-avaruusromua-1132018

 

 

Tacto

“Tacto” akryyli kankaalle 2009 (155x145cm) Tom Lönnqvist

“I had got a negative reply from a funding appliance and was sad. I was walking on Lönnrootinkatu with the appliance papers including a picture of this painting. I stopped and looked at some paintings at a gallery and really liked them. I decided to go in. Inside I met Marjukka Uusitalo, who even though first was sceptical about me just walking in, really liked the picture. Two months later I got to show this painting at Billnäs at her summer exhibition that she arranged with Galleria Forsblom. I was super proud to be there.”

“Olin saanut kieltävän päätöksen apurahahakemukseeni ja olin mieli maassa. Kävelin Lönnrootinkatua hakemus kädessäni ja kuva kyseisestä taulusta. Pysähdyin nähdessäni hienoja tauluja galleriassa. Päätin astua sisään. Sisällä tapasin Marjukka Uusitalon, joka vaikka aluksi oudoksui tapaani vain lampsia sisään kuvan kera, piti näkemästään. Kaksi kuukautta myöhemmin olin osana Galleria Uusitalon osastoa Billnäsin kesänäyttelyssä, jonka Marjukka jakoi Galleria Forsblomin kanssa. Olin ylpeä että sain olla mukana.”

 

 

I will have my first private exhibition at Galleria Muu, Kaapelitehdas space in fall 2018. The exhibition will be a installation/ sound piece/ happening.

 

 

NEXT PROJECT: Jussi Salminen MAECP, premier in May.

UPCOMING: Jenni Elina Von-Bagh, ZODIAK, premier October 18.2018